POLITYKA PRYWATNOŚCI
Creall Piotr Szewczul

Twoje dane są bezpieczne!
Nigdy nikomu ich nie udostępnimy!

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: "Polityka Prywatności"), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Creall Piotr Szewczul z siedzibą przy al. Piłsudskiego 4/3 w Białymstoku, o numerze NIP: 5422955215, oraz sposób ich przetwarzania.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie subskrybować newsletterów, biuletynów, kursów, poradników oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Creall Piotr Szewczul.

II. Dane osobowe

Creall Piotr Szewczul dokłada wszelkich starań, aby wszystkie prowadzone przez firmę serwisy ułatwiały każdemu użytkownikowi przeglądanie stron, dokonywanie subskrypcji i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowania i zakupów informujemy, że poruszając się po stronach firmy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nie plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach subskrypcji bądź zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do Creall Piotr Szewczul przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Creall Piotr Szewczul nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane odnajdą w sieci i wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają "Polityce Prywatności".

Cookies (Ciasteczka)
Creall Piotr Szewczul zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze wszystkich stron internetowych firmy. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów, kursów, poradników, biuletynów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów, kursów i poradników należących do Creall Piotr Szewczul wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do list mailingowych serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości
Creall Piotr Szewczul zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Creall Piotr Szewczul rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych firmy Creall Piotr Szewczul.

Inne formularze
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Creall Piotr Szewczul i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Creall Piotr Szewczul nie podlegają "Polityce Prywatności".

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Creall Piotr Szewczul zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres piotr.szewczul@salonbinzesowy.pl

Creall Piotr Szewczul stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Creall Piotr Szewczul zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Creall Piotr Szewczul i użytkownika serwisów oraz kursów i newsletterów należących do Creall Piotr Szewczul obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.salonbiznesowy.pl/polityka-prywatności

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę polityki prywatności: Creall Piotr Szewczul nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów, subskrybentów, użytkowników serwisów.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności Creall Piotr Szewczul prosi o kontakt na adres e-mail piotr.szewczul@salonbiznesowy.pl